skip to Main Content

Zorg en Welzijn is een groot goed in Nederland en hoewel we daar af en toe aan twijfelen en het ons steeds meer gaat kosten mogen we, als we naar de omliggende landen kijken, niet mopperen. Maar zorg is niet alleen iets wat de mensen aangaat, ook dieren hebben recht op goede verzorging en daarom vindt u op deze pagina alles wat te maken heeft met zorg in het algemeen.

Er zijn heel wat maatschappelijke zaken waar iedereen op z’n tijd mee te maken krijgt, zoals mantelzorg, huisvesting, jeugd- en seniorenbeleid en gemeentelijke sociale regels. Het zijn er te veel om op te noemen.

Deze pagina is en zal nooit helemaal volledig zijn, maar u kunt daar uw steentje aan bijdragen door, indien u informatie heeft over bepaalde zaken of een website weet, die aansluit op deze pagina, dit door te geven aan: [email protected]

Onderstaand treft u een verwijzing naar websites van de gezondheidszorg in ons dorp en omgeving.

Hieronder treft u een lijst met belangrijke nummers in ons dorp en omgeving.

Alarmnummer, nood112
Politie, geen spoed0900-8844
Meld misdaad anoniem0800-7000
Huisartsenpost Alkmaar e.o.072-5180618
Medisch Centrum Alkmaar072-5484444
GGD Steunpunt Langedijk0226-340224
DNO crisisopvang NHN072-5142960
Bureau Jeugdzorg088-7778000
Crisisdienst jeugdzorg088-7778000
Kindertelefoon0800-0432
Raad van kinderbescherming062-5143434
Testtelefoon doven0226-340224
Dierenambulance072-5150085
Storingsnr. Gas en stroom0800-9009
PWN storing water0800-0232355