skip to Main Content

Wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk

Voortgang Fusie HHW – Langedijk.

Inmiddels is duidelijk geworden dat het voornemen tot de fusie van HHW en Langedijk behandeld gaat worden in de 2e kamer. Hieronder leest u het begin van de brief , welke de gemeente Langedijk heeft ontvangen en waarin wordt gevraagd de bijzonderheden bekend te maken bij de inwoners.

 

Geachte Raad,
Geacht College,

Hierbij deel ik u mee dat de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal is begonnen met de schriftelijke voorbereiding van het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk (TK 35621).

De commissie heeft daaraan ook bekendheid gegeven op de website van de Tweede Kamer. Zij stelt betrokkenen en belangstellenden graag tot uiterlijk 9 december 2020 in de gelegenheid schriftelijk commentaar op het genoemde wetsvoorstel in te dienen. Zij verzoekt u dit in uw gemeente zo ruim mogelijk bekend te maken, bijvoorbeeld door een bericht op de website van de gemeente en/of een bericht in lokale huis-aan-huisbladen.

Lees hier de complet brief –> Wetsvoorsteld fusie HHW Langedijk

En voor de geïnteresseerden het advies van de RvS:
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z20518&did=2020D44052