Nieuws

Wethouder Ad Jongenelen wil in gesprek met bewoners Sint Pancras

Door Arie Bergwerff van het NHD:

Wethouder Ad Jongenelen zit woensdag, zoals beloofd, om klokslag drie uur klaar in de hal van dorpshuis De Geist om met Pancrassers in gesprek te gaan en eventuele vragen te beantwoorden. Een enkele inwoner weet hem direct al te vinden.

De wethouder is er samen met Marlies Maat, dorpsbeheerder namens de gemeente. Op tafel ligt het fusieboek, waarin eventuele opmerkingen een plaats kunnen krijgen. In zijn agenda heeft hij tot december 2020 ruimte gemaakt voor dit maandelijkse spreekuur.

Ron Spaans, een van de organisatoren van de Dorpsraad-petitie, komt als eerste binnen stappen. Hij erkent dat hij vooral nieuwsgierig is: ,,Ik wilde weten of hij er ook echt zou zitten.’’ Er ontstaat een geanimeerd gesprek, zonder uitkomst. Waarom de Dorpsraad de petitie nog niet heeft overhandigd, wil de wethouder weten. Spaans vertelt dat de bezemploeg nog langs de deuren gaat: ,,Wanneer we overhandigen en aan wie we dat doen valt nog te bezien.’’

Of het college geschrokken is van de commotie in het dorp, vraagt Spaans. ,,Ja en nee’’, zegt Jongenelen. ,,Misschien is er door de gemeente onduidelijk gecommuniceerd. Er is veel emotie maar in feite verandert er straks niets, alleen het plaatsnaambord.’’

Hij daagt Spaans uit: ,,Kom met tien realistische argumenten waarom Sint Pancras naar Alkmaar zou moeten. Dan zeg ik: ’Joh, ga!’’’ Spaans constateert dat door alle commotie de dorpskernen in ieder geval stevig op de kaart staan. En dat is nodig, gezien bijvoorbeeld de verkeersproblemen op de smalle Bovenweg.

Ondertussen worden de bakkers-met-mogelijkheden van De Geist een voor een opgehaald. Een bakker werpt Marlies Maat kushandjes toe. Meer mensen melden zich bij de wethouder.

Een mevrouw -’ik woon hier al 46 jaar en ik wil beslist niet naar Heerhugowaard’ – vraagt of het wellicht weer mogelijk is dat in De Geist de gemeentelijke informatie in te zien is. Liefst ook de weekbladen en de Alkmaarsche Courant.

Een man maakt van de gelegenheid gebruik om een dreigend juridisch conflict met de buren aan te kaarten. Jongenelen belooft dat hij een afspraak maakt. Ook Dorpsbelang-raadslid Els Nieuwland schuift aan. Ze wijst op de slechte staat van veel van de fietspaden in het dorp.

Tegen vier uur wordt het weer rustig. ’s Avonds zit hij er opnieuw, verzekert Jongenelen. Het zoeken is nog naar een plek om ook in Koedijk het gesprek aan te gaan.

De wethouder wil zijn spreekuur op woensdag van 1500 tot 1700 en van 1900 tot 2100 uur in de Geist maandelijks continueren. Niet geheel duidelijk is wat er uiteindelijk met alle vragen en of opmerkingen zal worden gedaan. Het biedt de Pancrassers wel de mogelijkheid face tot face met de wethouder in gesprek te gaan.

Inwoners van Sint Pancras kunnen de wethouder zonder afspraak bezoeken door binnen te lopen in De Geist. Hij is hier aanwezig op 16 oktober, 20 november en op 18 december 2019. Data volgend jaar zijn 15 januari, 19 februari, 18 maart, 15 april, 20 mei, 17 juni, 16 september, 21 oktober, 18 november en 16 december

Deel dit op Social Media

Meer nieuws uit Sint Pancras

Lid worden

Voor een klein bedrag van 8 euro per jaar bent u al lid van Dorpsraad Sint Pancras. Met uw hulp kunnen wij een nog belangrijker klankbord worden voor alle inwoners van ons prachtige dorp.