Nieuws

Westrand

Aan de Westrand (langs de Gedempte Veert) kunnen woningen gebouwd worden op de 98 verschillende percelen. De Gemeente heeft het bestemmingsplan gewijzigd en er zijn verschillende zienswijzen ingediend. Er zijn nogal wat bezwaren tegen de ligging van de verschillende bouwvlakken op de percelen. Dit in verband met zonlicht en privacy. De verwachting is dat er voorlopig op 38 percelen gebouwd gaat worden. De Gedempte Veert wordt te zijner tijd een fietsweg met auto’s te gast. Maar dan denken we pas aan 2027. De trailerhelling naar de plas zelf blijft intact en de parkeerruimte voor grote voertuigen verdwijnt. Een aandachtspunt blijft de wateroverlast gezien het verloop van de Benedenweg naar de Vroonermeerplas.

Deel dit op Social Media

Meer nieuws uit Sint Pancras

Lid worden

Voor een klein bedrag van 8 euro per jaar bent u al lid van Dorpsraad Sint Pancras. Met uw hulp kunnen wij een nog belangrijker klankbord worden voor alle inwoners van ons prachtige dorp.