Ga naar hoofdinhoud

Sint Pancras heeft een complexe structuur, als het gaat om doorstroming van het verkeer. De uitbreidingen van Langedijk en Alkmaar leggen een grote druk op de aanwezige doorgaande wegen. Alhoewel zowel aan de oost- als aan de westkant van het dorp provinciale wegen zijn, kiest een groot gedeelte van het verkeer ervoor om door Sint Pancras te rijden. Deze wegen zijn te smal om zowel fietsers, voetgangers als autoverkeer een veilige doorgaande weg te bieden. In 2015 is het noordelijk gedeelte van de Bovenweg gerenoveerd. Dit zorgt voor minder lawaai maar niet voor minder auto’s. Gelukkig is de gemiddelde snelheid, vanwege het nieuwe straatwerk, behoorlijk teruggelopen. De gemeente is nog van plan om het voorrangsregime op de Bovenweg overal gelijk te maken. Dit zal de veiligheid aanmerkelijk verbeteren.

Laatste onderzoek Sweco uitgevoerd door gemeente Langedijk –> (klik op de link)

Op korte termijn:

  • Het instellen van een verkeerscirculatieplan
  • Het terugbrengen van de snelheid
  • Veilige infrastructuur voor voetgangers en fietsers.
  • Meepraten over herinrichting van Benedenweg.

Op lange termijn:

  • Omleidingwegen en ontsluitingswegen t.b.v het dorp

De werkgroep heeft met de betreffende wethouders een aantal keren overleg gehad om de gestelde doelen handen en voeten te geven. Het blijken taaie onderwerpen. Verkeerde keuzes van weginrichting in het verleden en verschil van inzicht over doorstroming en hoeveelheid verkeer zijn hier een oorzaak van.

De gemeente heeft op dit moment ook niet de goede financiële positie om snel te kunnen handelen. Door eenvoudige maar effectieve maatregelen hoopt de werkgroep op korte termijn toch een aantal doelen te kunnen verwezenlijken. Wij blijven knokken voor een veilig en leefbaar Sint Pancras. Heeft u goede ideeën om de veiligheid wat verkeer betreft te verbeteren? Deel het met de werkgroep via e-mail:  [email protected]