Project

Verkeer

Over de verkeersproblematiek in Sint Pancras is veel gepraat en weinig concreets gedaan. Dit blijft een problematisch punt, het gaat niet alleen om te hard rijden, het dorp is een 30km zone, maar ook om fietsers en voetgangers. En er komt een groot tekort aan parkeerplaatsen, ook door de nieuwe woningbouw. Dit blijft voor de Dorpsraad een belangrijk bespreekpunt met de Gemeente. Of er iets gaat veranderen, blijft een goede vraag.

De Gemeente heeft een project opgestart om de punten uit het onderzoek van Sweco uit 2021 tot uitvoering te brengen. In maart dit jaar zal de Dorpsraad geïnformeerd worden over de plannen en krijgen wij de mogelijkheid om onze standpunten in te brengen. Dit ook naar aanleiding van vele reacties van dorpsbewoners over de veiligheid in ons Dorp. 

Vervolg – informatie van de website Dijk en Waard

De gemeente gaat in 2023 een aantal maatregelen uitvoeren. Het gaat hierbij om de volgende locaties/maatregelen: 

Maatregel 2b: Doortrekken voetpad De Helling tussen Gedempte Veert en Benedenweg
Maatregel 2c: Verbeteren verkeersveiligheid rondom basisschool Het Baken
Maatregel 3: eenrichtingsverkeer Noordeinde
Maatregel 7a en 7b: Aanpak Twuyverweg
Maatregel 8a t/m 8e: Verbetering zichtbaarheid entrees (overgang naar 30 km/uur) van het 
Dorp (a) Kruissloot, b) De Helling, c) Twuyverweg, d) Bovenweg en e) Spanjaardlaan. 

Voor een aantal maatregelen geldt dat ze of meegenomen worden in een project, of dat er meer onderzoekstijd nodig is naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een maatregel. Het onderzoeken naar de wenselijkheid en haalbaarheid wordt in het eerste half jaar van 2023 uitgevoerd. 

Maatregel 1a, 1b en 1c: verwijderen doseerpaal en aanpassen Vronermeerweg.  
Maatregel 2a en 2d: Gedempte Vaart als fietsstraat inrichten en De Helling doortrekken voor fietsers en voetgangers naar de Bovenweg. 
Maatregel 4 en 5: Herinrichting Dekamarkt en Kerkplein 
Maatregel 6a en 6b: Aanpak Bovenweg
Maatregel 9: kruispunt Boeterslaan – A.V.H. Destreelaan 

Deel dit op Social Media

Meer projecten uit Sint Pancras

Lid worden

Voor een klein bedrag van 8 euro per jaar bent u al lid van Dorpsraad Sint Pancras. Met uw hulp kunnen wij een nog belangrijker klankbord worden voor alle inwoners van ons prachtige dorp.