Nieuws

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering Dorpsraad

Hierbij wil de Dorpsraad de bewoners van Sint Pancras uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering.

Datum: 15 mei 2017.
Locatie: De Geist.
Aanvang: 20:00 uur.

Agenda:
1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Notulen van 9 mei 2016.
4. Jaarverslag van de secretaris 2016.
5. Jaarverslag van de penningmeester 2016.
6. Verslag kascontrole commissie.
7. Aftreden kascontrole commissielid.
8. Verkiezing nieuw kascontrole commissielid.
9. Begroting 2017.
10. Verkiezing bestuur/commissielid.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

Het concept van de notulen van de Algemene Ledenvergadering 2016 is voor inzage op de website.

Deel dit op Social Media

Meer nieuws uit Sint Pancras

Lid worden

Voor een klein bedrag van 8 euro per jaar bent u al lid van Dorpsraad Sint Pancras. Met uw hulp kunnen wij een nog belangrijker klankbord worden voor alle inwoners van ons prachtige dorp.