skip to Main Content

Fusie Langedijk – Heerhugowaard

Bron: website gemeente Langedijk:

kijk voor meer info op de website van de gemeente Langedijk 

Fusie:

In januari 2018 startten gemeente Langedijk en gemeente Heerhugowaard een onderzoek naar de mogelijkheid tot ambtelijke samenwerking tussen beide gemeenten. In december 2018 spraken beide gemeenteraden de intentie uit om een bestuurlijke fusie aan te gaan. Daarnaast besloten zij om de ambtelijke fusie verder uit te werken. In februari/maart komt het bedrijfsplan ambtelijke fusie in de gemeenteraden voor een definitief besluit. In het proces naar een bestuurlijke fusie staat in februari het nemen van een principebesluit op de agenda van de gemeenteraad.

Op dinsdag 18 december 2018 sprak de gemeenteraad van Langedijk de intentie uit een bestuurlijke fusie aan te gaan met gemeente Heerhugowaard. Met 16 stemmen voor en 5 tegen is het raadsvoorstel aangenomen. De raad van Heerhugowaard besloot die avond ook over bestuurlijke fusie met Langedijk. Dat besluit is unaniem aangenomen.

Daarnaast is een ander belangrijk besluit genomen: beide raden geven opdracht om de ambtelijke fusie verder uit te werken als voorbereiding op een bestuurlijke fusie. In februari/maart komt het bedrijfsplan ambtelijke fusie in de gemeenteraden voor een definitief besluit.  In het proces naar een bestuurlijke fusie volgt in januari/februari een principebesluit in de gemeenteraden.