skip to Main Content

Willem Balder:          penningmeester

Hij is Langedijker in hart en nieren, geboren in Broek op Langedijk en na ruim 25 jaar in Zuid-Scharwoude te hebben gewoond nu sinds 2012 aan de Roerdomp in Sint Pancras neergestreken. Van die laatste stap hebben zijn vrouw en hij nog geen moment spijt gehad en wonen zij met veel plezier in dit prachtige dorp.

Sinds medio 2013 heeft hij de functie als penningmeester, wat hij met veel plezier doet.

In het dagelijks leven is hij werkzaam op een administratiekantoor.

Erik Kroese:           voorzitter

Woont sinds 2004 met vrouw, zoon en hond aan de Twuyverweg. Daarvoor hebben zij ruim 20 jaar in Alkmaar gewoond. Hij is bij de Dorpsraad betrokken geraakt omdat hij pleitte voor een voetpad langs de drukke Twuyverweg. De Dorpsraad was bereid om daarbij te ondersteunen. Uiteindelijk is dat ook gerealiseerd. Hierna is bij de werkgroep Verkeer terecht gekomen en dat doet dat nog steeds met veel animo. Na het vertrek van Hella Wijn, is hij  voorzitter geworden van de Dorpsraad en heeft zo’n 3.5 jaar deze functie vervuld.

In deze jaren hebben we een moeizame tijd gekend tijdens het omvormen van de Dorpsraad naar een kleinere maar zeer actieve organisatie. De Dorpsraad is nu goed op weg. De Nieuwskrant is in een mooie uitgave en de website is vernieuwd. De Dorpsraad praat nu mee in allerlei inspraakprocedures en houdt de vinger aan de pols bij het bestuur van onze gemeente. 

Ted Pepping:          adviseur Dorpsraad

Ted is sinds 2015 lid van de Dorpsraad.

Ted woont samen, heeft 3 kinderen en 4 kleinkinderen, waarvan 2 in Noord-Brabant en 2 in Italië. Hij heeft 33 jaar wereldwijd gewerkt in bouw- en baggerwerkzaamheden. Vanaf 2004 eigenaar van een adviesbureau in de grond-, wegen-, en waterbouw.

Onder zijn hoede in de Dorpsraad vallen alle facetten van het verkeer en veiligheid in ruimste zin van het woord.

Joop den Haan:          medewerker

Is als geboren Noord-Hollander in 2008 in de wijk Twuyverhoek komen wonen. Hij heeft in zijn arbeidzame leven alle functies in de binnentankvaart vervuld en is sinds 1999 met vervroegd pensioen. Na een tiental jaren als zelfstandig inspecteur in de binnentankvaart is het betaalde actieve leven omgezet in vrijwilligerswerk. De huidige activiteiten bestaan uit het beheren van het secretariaat van de Vereniging Oud Pontonniers en Torpedisten, actief binnen de VvE, de Dorpsraad en het Dorpsplatform. Verder is het genieten van en met onze vier dochters, hun echtgenoten en acht kleinkinderen en varen tijdens het zomerseizoen met onze sloep in de mooi waterrijke omgeving. De activiteiten in de Dorpsraad en Dorpsplatform bestaan uit: Vertegenwoordiging in het proces “Langedijk ontwikkelt met water”, Monitoren van de kopij voor de Nieuwskrant en actief binnen de gezamenlijke onderwerpen.

 Marcel Kortenoeven: bestuurslid sinds december 2017 / secretaris

Marcel (55 jaar) woont sinds 1999 in Sint Pancras met zijn vrouw en twee zonen. Daarvoor woonden wij 10 jaar in de Daalmeer (Alkmaar). In mijn jeugd opgegroeid in Bergen (vanaf 1970) en Zuid Scharwoude (vanaf 1979) Veel ontwikkelingen binnen de regio Alkmaar, Langedijk en Heerhugowaard heb ik dus kunnen volgen. Er moet veel gebeuren wil ik verhuizen uit Sint Pancras, want ik heb het hier nog steeds heel erg naar mijn zin. Dat is ook de reden waarom ik aan de oproep van onze huidige voorzitter gehoor heb gegeven om toe te treden als bestuurslid van de Dorpsraad Sint Pancras. Veel zaken zullen de komende tijd vrijwel zeker gaan veranderen voor ons dorp. Ik doel daarbij op gemeentelijke samenwerking met Heerhugowaard en misschien wel een volledige fusie (met HHW en/of Alkmaar) in de nabije toekomst. Ik hoop dat de Dorpsraad een stempel kan drukken op deze ontwikkelingen om daarmee veel mooie dingen in ons dorp te behouden.