redactie@sint-pancras.nl

Rob Weijling:          voorzitter

Woont met zijn gezin al 22 jaar in Sint Pancras. Hij is werkzaam bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en houdt zich vooral bezig met dijkversterkingen en wegenonderhoud.

Nu de kinderen bijna het huis uit zijn was het tijd om ook maatschappelijk een rol te spelen, Was in eerste instantie lid van de Werkgroep Verkeer om te proberen de verkeersoverlast in het dorp te verminderen. Vervult nu de rol van voorzitter en probeert op die manier met een groep enthousiaste medebestuursleden onder de bewoners van Sint Pancras nog meer draagvlak te krijgen en ze te ondersteunen bij problemen, situaties en acties die voor hen van belang zijn. Ook is het belangrijk om te proberen een goede gesprekspartner voor de gemeente Langedijk en andere organisaties te zijn.

Lonneke van der Elst:          secretaris

Is 44 jaar geleden geboren in Naarden en via Kwadijk, Amsterdam en Purmerend in 2008 terecht gekomen in Sint Pancras en woont daar nog steeds samen met echtgenoot Cees en zoon Cees in de Twuyverhoek

Zij is ruim 20 jaar bedrijfsleidster geweest bij een grote textielketen, waar zij diverse filialen begeleidde, het opleiden van personeel en bedrijfsleiding, het verbouwen en inrichten van winkels, het geven van verkooptrainingen, het voeren van sollicitatiegesprekken voor diverse filialen en het deelnemen aan de Ondernemingsraad o.a. Bedrijfseconomische aangelegenheden en Secretariaat behoorde ook tot haar taken.

Als vrijwilliger is zij actief als secretaris van de Dorpsraad, website en Sociale Zaken en verantwoordelijk voor het verspreiden van de nieuwskrant (sinds 2008).

 – Secretaris van de Dorpsraad en het Dorpsplatform Sint Pancras.

 – Ouderraad Kleine Jan Arentz, Zuid-Scharwoude.

 – Jeugdcommissie TC Sint Pancras.

 – Verder tennist, leest en is zij graag creatief bezig.

Willem Balder:          penningmeester

Hij is Langedijker in hart en nieren, geboren in Broek op Langedijk en na ruim 25 jaar in Zuid-Scharwoude te hebben gewoond nu sinds 2012 aan de Roerdomp in Sint Pancras neergestreken. Van die laatste stap hebben zijn vrouw en hij nog geen moment spijt gehad en wonen zij met veel plezier in dit prachtige dorp.

Sinds medio 2013 heeft hij de functie als penningmeester, wat hij met veel plezier doet.

In het dagelijks leven is hij werkzaam op een administratiekantoor.

Erik Kroese:          bestuurslid

Woont sinds 2004 met vrouw, zoon en hond aan de Twuyverweg. Daarvoor hebben zij ruim 20 jaar in Alkmaar gewoond. Hij is bij de Dorpsraad betrokken geraakt omdat hij pleitte voor een voetpad langs de drukke Twuyverweg. De Dorpsraad was bereid om daarbij te ondersteunen. Uiteindelijk is dat ook gerealiseerd. Hierna is bij de werkgroep Verkeer terecht gekomen en dat doet dat nog steeds met veel animo. Na het vertrek van Hella Wijn, is hij  voorzitter geworden van de Dorpsraad en heeft zo’n 3.5 jaar deze functie vervuld.

In deze jaren hebben we een moeizame tijd gekend tijdens het omvormen van de Dorpsraad naar een kleinere maar zeer actieve organisatie. De Dorpsraad is nu goed op weg. De Nieuwskrant is in een mooie uitgave en de website is vernieuwd. De Dorpsraad praat nu mee in allerlei inspraakprocedures en houdt de vinger aan de pols bij het bestuur van onze gemeente. Erik is dankbaar dat Rob Weijling bereid is gevonden het stokje over te nemen en dat doet hij goed.

Jeannette van Diepen:          bestuurslid

Woont sinds 1987 in Sint Pancras en is 50 lentes jong.

In het dagelijks leven werkt zij 3 dagen in de week bij een bedrijf in Oudkarspel, waar zij de volledige financiële administratie doet.

In haar vrije tijd schaakt zij bij de Schaakvereniging Opening ’64 waar zij ook actief is als jeugdleider.

Sinds ongeveer 10 jaar is zij actief bij de Dorpsraad, eerst als algemeen medewerker en daarna nam zij het accommodatiebeleid onder haar hoede. Dat ging in eerste instantie over de verhuizing van de voetbalvereniging Vrone naar de rand van het dorp en de realisatie van de brede school op het Vrone-terrein. Zoals u weet is dit niet doorgegaan door rekenfouten. Nu houdt accommodatie de vinger aan de pols m.b.t. het subsidiebeleid van de gemeente en de gevolgen die dat met zich meebrengt voor o.a. de verenigingen en het Dorpshuis.

Ted Pepping:          bestuurslid

De nieuwste aanwinst van de Dorpsraad is Ted. (2015).

Ted woont samen, hebben 3 kinderen en 4 kleinkinderen, waarvan 2 in Noord-Brabant en 2 in Italië. Hij heeft 33 jaar wereldwijd gewerkt in bouw- en baggerwerkzaamheden. Vanaf 2004 eigenaar van een adviesbureau in de grond-, wegen-, en waterbouw.

Onder zijn hoede in de Dorpsraad vallen alle facetten van het verkeer en veiligheid in ruimste zin van het woord.

Joop den Haan:          medewerker

Is als geboren Noord-Hollander in 2008 in de wijk Twuyverhoek komen wonen. Hij heeft in zijn arbeidzame leven alle functies in de binnentankvaart vervuld en is sinds 1999 met vervroegd pensioen. Na een tiental jaren als zelfstandig inspecteur in de binnentankvaart is het betaalde actieve leven omgezet in vrijwilligerswerk. De huidige activiteiten bestaan uit het beheren van het secretariaat van de Vereniging Oud Pontonniers en Torpedisten, actief binnen de VvE, de Dorpsraad en het Dorpsplatform. Verder is het genieten van en met onze vier dochters, hun echtgenoten en acht kleinkinderen en varen tijdens het zomerseizoen met onze sloep in de mooi waterrijke omgeving. De activiteiten in de Dorpsraad en Dorpsplatform bestaan uit: Vertegenwoordiging in het proces “Langedijk ontwikkelt met water”, Monitoren van de kopij voor de Nieuwskrant en actief binnen de gezamenlijke onderwerpen.