Nieuws

Reactie gemeente Langedijk op ingediende zienswijze Dorpsraad Sint Pancras

De gemeente Langedijk heeft gereageerd op de ingediende zienswijze van de Dorpsraad Sint Pancras.  Als u de stukken leest zult u begrijpen dat wij ons rustig moeten inlezen op de uitgebreide reactie. De gemeente Langedijk heeft zelf ook nieuws gepubliceerd op haar website. Zie hiervoor de link onderaan deze pagina

De documenten zijn als pdf file bijgevoegd. Om ze te lezen kunt u de onderstaande links aanklikken:

  1. Begeleidende brief gemeente Langedijk aan de Dorpsraad –> begeleidende brief Langedijk reactie op zienswijze
  2. Reactie Langedijk op zienswijze Dorpsraad —reactie zienswijze Langedijk op Dorpsraad
Bericht van de werkgroep Zienswijze:
Hieronder volgt nog een korte uitleg van aan mensen die een persoonlijke zienswijze hebben ingediend omtrent de fusie.
De Dorpsraad heeft afgelopen vrijdag persoonlijk uit handen van Burgemeester Kompier en Wethouder Jongenelen, de reactienota van het herindelingsadvies ontvangen.
Enkelen van jullie hebben contact met ons opgenomen met de vraag of de gemeente ook individueel heeft beantwoord. Dat schijnt niet gewoonlijk te zijn. Vandaar dat we jullie met deze mail de link versturen van de reactienota. Het is een lijvig stuk. Ruim 400 pagina’s die zichzelf downloaden. Alle zienswijzen zijn beantwoordt. De persoonlijke gegevens van de indieners zijn geredigeerd.  naar website gemeente langedijk –>
Eenmaal op die pagina staat er een blauw gedrukte link:  Bekijk hier het herindelingsadvies.

 

Deel dit op Social Media

Meer nieuws uit Sint Pancras

Lid worden

Voor een klein bedrag van 8 euro per jaar bent u al lid van Dorpsraad Sint Pancras. Met uw hulp kunnen wij een nog belangrijker klankbord worden voor alle inwoners van ons prachtige dorp.