Nieuws

Raadsleden aan het woord over de fusie HHW-Langedijk

Afgelopen zaterdag 21 september kwamen vier raadsleden aan het woord in het NHD, onderwerp: de fusie van Langedijk en HHW. Twee raadsleden uit Langedijk en twee uit HHW, de namen kunt u in het bericht zelf lezen, komen aan het woord. Klik hier voor de link van het krantenartikel –>

Met verwondering heeft de Dorpsraad kennis genomen van de mening van deze raadsleden. De raadsleden zijn boos op Alkmaar omdat Alkmaar duidelijk maakt dat Sint Pancras welkom is bij deze gemeente als blijkt dat het merendeel, van de Pancrassers, die wens uit via het ondertekenen van een petitie. Lastig, want de hele fusie komt hierdoor in gevaar en het kost ook nog eens veel geld. We lezen verder: ”wat is belangrijker, het stukje Sint Pancras of de regionale samenwerking van gemeenten”, die door deze houding van Alkmaar in gevaar komt. Als we verder lezen bestaat er grote kans dat het hele fusie proces in gevaar komt of voor niets is en daar moeten de betreffende raadsleden dus niet aan denken. Even verder lezen we: “is een dorp in staat om het draagvlak voor een fusie van HHW en Langedijk in andere kernen onderuit te halen? Dat moet niet toegestaan worden!” Ook lezen we nog dat Sint Pancras beter af is bij een ongedeelde fusie, want dan is de landelijke kwaliteit van het dorp gewaarborgd.

Om maar met deze laatste zin te beginnen: waar gaat dit over. Het bestuur van de dorpsraad heeft geen enkele beeldvorming bij deze zin. Maar wat het bestuur van de Dorpsraad meer irriteert is de kennelijke onwil van deze raadsleden om nu eindelijk eens een keer serieus in gesprek te gaan met de inwoners van Sint Pancras. Dit wordt ook ondersteund door de huis aan huis verspreide brief dat de gemeente Langedijk de fusie met HHW door wil zetten Laten we duidelijk zijn: er zijn ook raadsleden die wel aandacht besteden aan de tegenstribbelende en lastige Pancrassers. In de aanloop naar de fusie heeft de Dorpsraad meerdere keren geprobeerd aandacht bij u te vestigen op de groeiende weerstand in ons dorp maar dit is tot op heden niet gelukt. Ook is onze wens om de cruciale vraag toe te voegen aan de enquête die door de gemeente is gehouden volledig genegeerd. En nu, nu wordt het de Dorpsraad kwalijk genomen dat er een petitie wordt gehouden waarin de Pancrassers hun voorkeur mogen uitspreken. Lastig zo’n petitie, vooral ook omdat het een democratisch recht is van de burgers in Nederland. Gelukkig maar, dat recht van petitie, want als wij de zin nog eens nalezen dat Sint Pancras als dorp het draagvlak van de fusie niet in de weg mag staan, dan denken wij: ”Hallo, wordt er überhaupt nog naar ons geluisterd?

Geachte raadsleden, wij respecteren uw mening maar zijn op het een aantal aspecten niet met u eens. Deze fusie is ingezet en in hoofdlijnen begrijpt de dorpsraad ook de noodzaak hiervan. Het ontbreekt u echter aan draagvlak voor deze fusie, in ieder geval door een duidelijke meerderheid van de inwoners in Sint Pancras (dit wordt onderbouwd door de tussenstand van het aantal ondertekenaars van de petitie) De Dorpsraad wil zich onthouden van een specifieke mening van voor of tegen aansluiten bij Alkmaar. Die mening is ook niet belangrijk vinden wij. Het is het politieke proces wat nu plaatsvindt waar de Dorpsraad grote bedenkingen bij heeft. En ook uit dit stuk blijkt dat politici het vervelend vinden dat inwoners van een dorpskern zich uitspreken tegen plannen van het college. Er ligt dus een hele grote uitdaging voor u als college en raadsleden. Hoe stel ik de meerderheid van de Pancrassers zo gerust dat ze niet meer tegen de fusie zijn of: wij stoppen onze kop in het zand en als het straks mis gaat is dat de schuld Alkmaar en Sint Pancras. Aan u de keuze. Binnenkort staat de fusie op de agenda’s van de gemeenteraad van Langedijk en HHW. Wij als Dorpsraad zijn benieuwd welke keuze de politiek maakt. Maar wordt niet boos als het fusieproces in een later stadium mislukt omdat de werkgroep van de Dorpsraad een petitie aanbiedt waaruit blijkt dat een heleboel inwoners van Sint Pancras uw keuze niet steunen, want wij hebben inmiddels vaak genoeg gewaarschuwd dat het voor Sint Pancras anders moet.

Deel dit op Social Media

Meer nieuws uit Sint Pancras

Lid worden

Voor een klein bedrag van 8 euro per jaar bent u al lid van Dorpsraad Sint Pancras. Met uw hulp kunnen wij een nog belangrijker klankbord worden voor alle inwoners van ons prachtige dorp.