Nieuws

Raad Langedijk akkoord met bouw Ark-locatie

Bron NHD: Arie Bergwerff

Langedijk: 30-01-2019

Soledad van Eijk (GroenLinks) deed nog een poging het raadsvoorstel drie maanden vooruit te schuiven. Ze kreeg echter slechts PvdA en ChristenUnie mee. Het voorstel om twee maal drie woningen voor jonge starters te bouwen op de Ark-locatie in Sint Pancras bleef op de agenda en werd later op de avond met een grote meerderheid aangenomen.

De bouw van starterswoningen aan de Parallelweg in Sint Pancras houdt de gemoederen in het dorp behoorlijk bezig. Van Eijk wilde een besluit dan ook uitstellen, om nog eenmaal te proberen om samen met de omwonenden te kijken of er meer consensus gevonden kon worden. ,,Er is zoveel onrust over dit onderwerp’’, aldus de GL-fractievoorzitter. Alle partijen benadrukten dat het participatietraject beter had gekund en bepaald niet de schoonheidsprijs verdiende. Maar, dat gezegd hebbende, wilde een overgrote meerderheid nu toch wel verder met dit project op de plek waar vroeger de noodkerk De Ark stond. Ger Nijman (Dorpsbelang) en Rob Wagenaar (VVD) meenden dat er nog voldoende tijd is om alle partijen goed met elkaar in gesprek te brengen.

Harry Waal (PvdA) en Wim Nugteren (CU) stemden tegen. Waal vond dat het plan een te zware wissel op de omgeving trekt en had problemen met de manier waarop de inspraak geregeld was. Nugteren stemde tegen omdat niet voldaan was aan goede inspraak. Van Eijk stemde toch voor het voorstel omdat er aan de Parallelweg sprake is van een mooie inbrei-locatie. Of, zoals Annelies Kloosterboer (Kleurrijk Langedijk) het stelde: ,,De woningen zijn bikkelhard nodig.’’ Ze heeft nog een motie in gedachten maar wil eerst afwachten of de dialoog op gang kan komen.

Of er snel gebouwd gaat worden is nog de vraag. Omwonenden hebben al aangegeven naar de Raad van State te zullen stappen.

Senioren

De raad ging later op de avond unaniem akkoord met het voorstel Madderomlocatie. Ook werd ingestemd met het Stedenbouwkundig Beeldkwaliteitsplan Westrand Sint Pancras. Aan de Gedempte Veert moet op termijn de nieuwe ’goudkust van Sint Pancras’ – citaat wethouder Ad Jongenelen – verrijzen. De gemeente wil op de Madderomlocatie een appartementencomplex met elf seniorenwoningen. Voor Ger Nijman reden om in een motie te vragen om een voetpad vanaf de oostzijde van de woningen tot de Benedenweg, zodat de senioren straks op een veilige manier richting het dorpscentrum aan de Bovenweg (kerk, winkels, bushalte) kunnen komen. ,,De toegankelijkheid van het project gaat via de Gedempte Veert. Dat is niet optimaal voor senioren.’’ De motie werd unaniem aangenomen.

Deel dit op Social Media

Meer nieuws uit Sint Pancras

Lid worden

Voor een klein bedrag van 8 euro per jaar bent u al lid van Dorpsraad Sint Pancras. Met uw hulp kunnen wij een nog belangrijker klankbord worden voor alle inwoners van ons prachtige dorp.