Nieuws

Provincie is positief over fusie Dijk en Waard, maar ’Herindeling nog geen gelopen koers’, zegt de dorpsraad Sint Pancras

Bron van dit artikel: Noordhollands Dagblad – Arie Bergwerff

Uit de concept-zienswijze van Gedeputeerde Staten blijkt dat er vertrouwen is in Dijk en Waard, de fusiegemeente die per 1 januari 2022 moet gaan ontstaan.

Het dagelijks bestuur van de provincie vindt dat de beide gemeentebesturen een intensief, zorgvuldig en transparant proces hebben doorlopen met verenigingen, maatschappelijke organisaties, ondernemers en de buurgemeenten. GS ziet veel draagvlak voor deze bestuurlijke fusie. Ook meent het provinciebestuur dat de colleges goed ingespeeld hebben op de kritische geluiden van de gemeente Alkmaar en uit de opstandige dorpskernen Sint Pancras en Koedijk (gem. Langedijk). De colleges krijgen een pluim vanwege het al ingezette kernenbeleid en het streven naar ’grenzeloos besturen’.

Op 15 juni buigt de Statencommissie Economie, Financiën en Bestuur zich over het herindelingsadvies en de concept-zienswijze. Kroese wil voor die tijd de leden van Provinciale Staten per brief ’bijpraten’ over bijvoorbeeld de resultaten van de vorig jaar zomer in het dorp gehouden petitie. Ook wil hij bij die vergadering gebruik maken van het ditmaal vanwege het coronavirus digitale inspreekrecht. Dat is de reden dat hij er voor kiest zijn kruit verder droog te houden.

Gedeputeerde Staten luistert tijdens die vergadering naar de geluiden vanuit Provinciale Staten en stelt vervolgens de zienswijze definitief vast. Deze zienswijze wordt vervolgens als advies toegezonden aan minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken.

Deel dit op Social Media

Meer nieuws uit Sint Pancras

Lid worden

Voor een klein bedrag van 8 euro per jaar bent u al lid van Dorpsraad Sint Pancras. Met uw hulp kunnen wij een nog belangrijker klankbord worden voor alle inwoners van ons prachtige dorp.