Nieuws

Principebesluit bestuurlijke fusie

Bron: website gemeente langedijk – 26 feb. 2019

De gemeenteraden van Langedijk en Heerhugowaard hebben op 26 februari beide, in afzonderlijke vergaderingen, in principe ingestemd met een bestuurlijke fusie op 1 januari 2022.

In 2019 moet een herindelingsontwerp voor provincie en rijk worden gemaakt. Het herindelingsontwerp wordt vervolgens gevolgd door een herindelingsadvies. Vóór april 2020 gaat het herindelingsadvies naar de provincie. Die stuurt het vervolgens met een eigen advies door naar het rijk. Zowel bij het herindelingsontwerp als het daaropvolgende herindelingsadvies, is er sprake van een officieel beslismoment van de gemeenteraden. Bij verkiezingen in het kader van een bestuurlijke fusie in november 2021 is per 1 januari 2022 de nieuwe gemeente een feit.

Participatie

De raden en de colleges van beide gemeenten willen inwoners, organisaties en ondernemers actief betrekken bij het fusieproces. De komende periode volgt hierover meer informatie.

Eerst ambtelijke fusie

In december 2018 hebben beide raden ingestemd met het verder inrichten van een ambtelijke fusie organisatie als voorbereiding op een bestuurlijke fusie. Dit betekent dat de gemeenten vanaf 1 januari 2020 ambtelijk zijn gefuseerd, maar dan nog wel een eigen college en raad hebben

Deel dit op Social Media

Meer nieuws uit Sint Pancras

Lid worden

Voor een klein bedrag van 8 euro per jaar bent u al lid van Dorpsraad Sint Pancras. Met uw hulp kunnen wij een nog belangrijker klankbord worden voor alle inwoners van ons prachtige dorp.