Nieuws

Plan voor een fietspad over het dijkje door het Kossenland wordt niet enthousiast ontvangen

Het verkeersplan voor Sint Pancras ligt net een week ter inzage en er zijn al twee petities tegen in omloop. Vooral het voornemen om een fietspad aan te leggen aan de westkant van het dorp, richting Alkmaar verhit de gemoederen. En dan niet alleen in Langedijk, maar ook in Alkmaar.

Bron NHD: door Arie Booy –>

„Dit fietspad heeft in feite niets met Pancras te maken”, zegt Dorien Tamis, opstelster van ’petitie 2’. „Een klein, maar bijzonder landschap wordt er door in gevaar gebracht.” Met haar actie wil Tamis bereiken dat de gemeente een streep zet door de aanleg van een fietsverbinding tussen het doodlopende stukje Gedempte Veert bij de Helling en het Daalmeerpad.

De inwoonster van Sint Pancras heeft haar geschrift gebaseerd op dat van Astrid Vreugdenhil die ’petitie 1’ onder inwoners laat circuleren. Dat stuk ageert tegen de aanleg van een fietspad over het dijkje door het Kossenland. De tegenstanders die de petitie tekenen, komen niet alleen uit Sint Pancras, maar ook uit Alkmaar.

Wandelroute

„Ik maak ernstig bezwaar tegen de plannen om de onverharde wandelroute op het dijkje van het Kossenland in de richting van station Alkmaar Noord te veranderen in een verhard fietspad”, geeft Vreugdenhil als motivatie. Petitie 1 is vooral gericht op de zuidkant van het fietspad; in nummer 2 worden de pijlen gericht op de noordzijde van het aan te leggen traject. Normaal worden maatregelen die meer ruimte voor fietsverkeer scheppen toegejuicht, maar in het Verkeersplan Sint Pancras is de fiets juist een twistappel. Een verrassing voor wethouder Nils Langedijk die het verkeersplan begin dit jaar in de inspraak heeft gebracht.

Stalen ros

„Ik ben erg benieuwd naar de reacties van de inwoners”, zei de bestuurder ter gelegenheid van de presentatie. Hoewel weinig vernomen wordt over de diverse maatregelen om het autoverkeer te reguleren, is er veel ketelmuziek op het vlak van de ruimte voor het stalen ros. Zeker waar die (brom)fietsen straks langs de rustige westkant van Sint Pancras zullen scheren.

Dorien Tamis: „De Gedempte Veert loopt dood op het prachtige, monumentale laatste stukje Oude Veert met een van de twee authentieke wikken (zijslootjes, red.) die Sint Pancras nog resten van de vele die er ooit waren. De Veert was in het verleden de hoofdwaterweg van Sint Pancras, de verbindingsroute naar de Broeker Veiling.”

In het verkeersplan dat bureau Sweco voor de gemeente heeft opgesteld staat langs de gehele Gedempte Veert een stippellijn getekend. Er staat bijgeschreven: ’Zoekgebied voor langzaam verkeer’. Onder aan de plankaart prijkt een lijn met de tekst: ’Doortrekken Gedempte Veert richting station Alkmaar Noord’.

Flora en fauna

In de petitie van Tamis worden de landschappelijke kwaliteiten van de flora en fauna in het gebied aan de westkant van Sint Pancras benoemd. Zij schrijft: ’Een fietspad aanleggen naar het nauw ingebouwde stukje Daalmeerpad tussen de Benedenweg en de Vroonermeerweg, lijkt ons een kostbare, technische tour de force. Het zal veel meer drukte veroorzaken op het betreffende, smalle stukje Daalmeerpad richting Benedenweg. Is het niet veel makkelijker om de fietsers vanaf het kruispunt Helling – Gedempte Veert langs het bestaande fietspad van de Helling, en de rotonde naar de Vroonermeerweg richting Daalmeerpad te leiden? Daarmee bespaart u zich extra werk en veel kosten’, houdt de petitie de gemeente voor.

zie ook de website van de gemeente Langedijk: Presentatie verkeersstructuur Sint Pancras

Lees ook: artikel NHD d.d. 16 februari 2021

Deel dit op Social Media

Meer nieuws uit Sint Pancras

Lid worden

Voor een klein bedrag van 8 euro per jaar bent u al lid van Dorpsraad Sint Pancras. Met uw hulp kunnen wij een nog belangrijker klankbord worden voor alle inwoners van ons prachtige dorp.