Over ons

De Dorpsraad staat voor het algemeen belang van de inwoners van Sint Pancras. Dit houdt het volgende in.

Hierbij zijn vier deelgebieden te onderscheiden:

De Dorpsraad inventariseert de belangen en wensen bij de inwoners op deze deelgebieden. De Dorpsraad speelt dit door aan de Gemeente en blijft klankbord voor de inwoners. De Dorpsraad neemt alleen een standpunt in als de meerderheid van de inwoners ergens voor wilt gaan. De inventarisatie vorm zich tot een Dorpsplan of Leefbaarheidsplan.

Hier kunnen in de loop der tijd belangen en wensen aan getoetst worden. Dit plan dient ieder vier jaar herzien te worden. De Dorpsraad is proactief en communiceert naar de inwoners en Gemeente en koppelt dit weer terug.

Dat beide partijen, de Gemeente en de Dorpsraad, niet vrijblijvend met elkaar om kunnen gaan, moet duidelijk zijn. Een informatieplicht vanuit de Gemeente moet leidend zijn, waardoor de inwoners niet verrast worden. Dit zal met de nieuwe Gemeente overlegd worden.

Initiatieven van de inwoners worden waar nodig gefaciliteerd en de Dorpsraad neemt de uitvoering niet over. Gezien de kennis, kunde en relaties van de Dorpsraad heeft dit toegevoegde waarde voor de inwoners.

Via nieuwsbrieven communiceert de Dorpsraad met de inwoners per email en via Facebook. Inwoners kunnen hun e-mailadres aan het bestuur opgeven en zullen dan periodiek een nieuwsbrief ontvangen met het laatste nieuws over het dorp Sint Pancras.

Een belangrijk punt is het Dorpshuis. Hier komen vele inwoners samen wegens de georganiseerde activiteiten. Het bestuur van de Dorpsraad is hier maandelijks aanwezig op de laatste woensdag van de maand, vanaf 19:30 uur, uitgezonderd de maanden juli en december.

Hier zal de Dorpsraad zichtbaar zijn. Bestuursvergaderingen dienen openbaar te zijn en het bestuur zal laagdrempelig opereren.

Lid worden

Voor een klein bedrag van 8 euro per jaar bent u al lid van Dorpsraad Sint Pancras. Met uw hulp kunnen wij een nog belangrijker klankbord worden voor alle inwoners van ons prachtige dorp.