skip to Main Content
Organisatie Dorpsraad

De Vereniging Dorpsraad Sint Pancras (Dorpsraad) heeft een groot ledenaantal, waarvan velen meewerken, meedenken over tal van zaken, die Sint Pancras aangaan. Meestal 1x per maand vindt een bestuursvergadering plaats. Deze bestuursvergaderingen zijn openbaar en leden zijn welkom om hun vragen toe te lichten. (graag even van tevoren aanmelden i.v.m. gebruikersruimte).

Leden kunnen schriftelijk, per e-mail of mondeling vragen en/of opmerkingen aan de vereniging stellen over zaken waar de Dorpsraad bemoeienis mee heeft of kan hebben.

De Dorpsraad zet zich in voor zaken die van belang zijn voor het dorp en/of de woonwijk. Zaken met privébelang zijn niet ontvankelijk. De Dorpsraad zal, zo ver het in haar vermogen ligt, helpen, adviseren en gevraagd en ongevraagd stappen ondernemen, die zij op dat moment nodig vindt. Verder heeft de Dorpsraad tal van adviseurs en medewerkers met ieder zijn/ haar eigen vakgebied.

Team Dorpsraad

Voorzitter: Erik Kroese

Secretaris:  Marcel Kortenoeven

Penningmeester: Willem Balder

Adviseurs/medewerkers: 

Ted Pepping en Joop den Haan

Ledenadministratie: Willem Balder

Website: Marcel Kortenoeven

Verkeer: Erik Kroese, Ted Pepping

Redactie Nieuwskrant: Joop den Haan

Waterplan Langedijk: Joop den Haan