Nieuws

Nog dit jaar aan de slag met de verkeersveiligheid in Sint Pancras

De gemeente Langedijk wil nog dit jaar aan de slag om de verkeersveiligheid in Sint Pancras te verbeteren. Zo zal er onder meer een voetpad langs De Helling worden aangelegd en wordt het 30 kilometergebied daar verruimd.

Bron: NHD door Roel van Leeuwen –>

Burgemeester en wethouders hebben een besluit genomen over het rapport van ingenieurs- en adviesbureau Sweco over de verkeersstructuur in Sint Pancras. Hierin is er geen plaats meer voor het snelfietspad langs de Gedempte Veert, waartegen actie is gevoerd in het dorp. De reacties en petities hierover worden integraal meegenomen in het onderzoek naar regio-doorfietsroutes, dat binnenkort van start gaat.

Het rapport van Sweco is het resultaat van een participatieproject met inwoners en belangengroepen uit het dorp. Dat wil echter niet zeggen dat alle wensen zijn meegenomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de wens van een oostelijke auto-ontsluiting. Het college geeft aan dat dit alleen maar zou leiden tot verplaatsing van verkeersstromen in het dorp. De verkeersdruk op de Bovenweg zou iets worden verminderd, maar zou leiden tot een hogere verkeersdruk op andere wegen in het dorp. En dit zou ook gelden voor de wens voor de aanleg van een noordelijke randweg.

Het college wil nog dit jaar aan de slag. Zo wordt het zebrapad op de Twuyverweg verplaatst en zal er een voetpad langs De Helling worden aangelegd. Ook zal het 30 kilometergebied bij De Helling worden verruimd. Verder zal er ergens tijdelijk een spaarpaal worden geplaatst: een snelheidsmeter die goed gedrag beloont met geld. Hou je je aan de snelheid, dan spaar je voor een nog te bepalen doel in het dorp. Waar snelheidsremmende maatregelen worden voorgesteld, kijkt het college naar andere mogelijkheden dan drempels.

Doseerpaal

Mede door het weghalen van de doseerpaal op de Vronermeerweg zal de verkeersdruk in het noordelijke deel van Sint Pancras verminderen. Maar volgens de Fietsersbond kan deze paal pas weg als de weg fietsveilig wordt door bijvoorbeeld een vrijliggend fietspad aan te leggen of het doorgaande autoverkeer op de Vronermeerweg te verhinderen.

Waar De Dorpsraad graag zou zien dat de Bovenweg een fietsstraat wordt, is dit volgens Sweco en de verkeersambtenaren niet haalbaar omdat er daarvoor te veel auto’s en te weinig fietsers op de Bovenweg rijden. ,,Onze indruk is dat de vele auto’s het fietsgebruik nu ontmoedigen’’, schrijft Jan Pielkenrood van de Fietsersbond in een brief aan het gemeentebestuur van Langedijk. ,,Bij een fietsvriendelijker inrichting kan de verhouding fiets/auto duidelijk anders worden.’’

Deka-winkelgebied

Volgens hem wordt er in het rapport gesproken van een ’shared space’ rond het Deka-winkelgebied, maar zijn daar geen exacte plannen voor en wordt er niet voorgesteld om als gemeente daar geld in steken. ,,Ons idee is in dit gebied rond de Dekamarkt een stuk (circa 300 meter) fietsstraat te maken zodat auto’s tussen de Twuyverhoek en N245 niet voor de Bovenweg-Kruissloot, maar voor de Spanjaardsdam zullen kiezen.’’

Voor het feit dat de Dekamarkt veel autoverkeer trekt, ziet de Fietsersbond niet direct een oplossing. ,,Behalve dat het mooi zou zijn als Pancrassers er liever op de fiets naartoe gaan.’’

Deel dit op Social Media

Meer nieuws uit Sint Pancras

Lid worden

Voor een klein bedrag van 8 euro per jaar bent u al lid van Dorpsraad Sint Pancras. Met uw hulp kunnen wij een nog belangrijker klankbord worden voor alle inwoners van ons prachtige dorp.