Nieuws

Nieuws over het Vrone terrein

De kogel is eindelijk, na decennia, door de kerk: Vrone krijgt vernieuwd sportcomplex in ruil voor woningbouw.

Bron NHD: door Arie Booy

De kogel is eindelijk door de kerk. Jaren is gesproken over de toekomst van het verouderde sportcomplex van Vrone in het hart van Sint Pancras. Nu gaat er een voorstel naar de gemeenteraad om op een deel van het terrein 51 woningen te bouwen. Het geld dat daardoor verdiend wordt, kan aan vernieuwing worden besteed.

Inwoners van het dorp weten dat de accommodatie van Vrone reeds een kwart eeuw voor gespreksstof zorgt. Diverse voorstellen passeerden in de afgelopen decennia de politieke revue. Precies een jaar geleden zei wethouder Jasper Nieuwenhuizen dat Vrone nu een ’kanskaart’ verdiende. Maar de ideeën die leefden over renovatie van het sportcomplex en bouwen langs de randen, gingen toch weer terug naar de tekentafel.

Verkoop

Inmiddels is het totaalplan voldragen meent de gemeente daarbij gesteund door de vereniging Vrone. In de raadsvergadering van 23 maart komt het plan op de agenda. Centraal daarin staat dat het gemeentebestuur een krediet van 2,8 miljoen euro dient te verstrekken om de kosten van de renovatie en woningbouw te dekken. Uiteraard zal door verkoop van de woningen weer geld terugvloeien in de kas.

De woningbouw op het voetbalterrein is niet onaanzienlijk. Er komen 9 vrije kavels voor woonhuizen beschikbaar. Daarnaast is er ruimte voor 42 appartementen. Bij de appartementen is 30 procent in het segment sociale woningbouw. Langedijk noemt renovatie van de velden en de bouw van een nieuw kantine-kleedkamergebouw een revitalisering. Om dat te bekostigen is woningbouw een vereiste.

Geklaagd

Aangezien er in het dorp geklaagd wordt over parkeeroverlast tijdens wedstrijden gaat Langedijk een parkeerterrein voor circa 50 auto’s aanleggen. Daarnaast is een herschikking van de velden nodig om de woningen te kunnen bouwen. Het raadsvoorstel meldt dat er op twee delen van het Vrone-terrein gebouwd gaat worden. Daarvoor is wijziging van het bestemmingsplan vereist.

Trekker

Aangezien de gemeente de trekker is van het Vrone-plan zit het college in de bestuurdersstoel. Vrone zelf zal een deel van de kosten van het nieuwe kantinegebouw dragen. Het college meent dat de financiële risico’s van de operatie zijn afgedekt doordat behoudend geraamd is.

Met de omwonenden zal gecommuniceerd worden door de gemeente en Vrone, maar eerst dient het voorstel de gemeenteraad te passeren. NB: De Dorpsraad is benieuwd in hoeverre omwonenden nog inspraak kunnen hebben als het plan al door de gemeenteraad is aangenomen.

Op 11 maart wordt dit onderwerp behandeld in een forumvergadering in het gemeentehuis –>

Op 23 maart staat dit onderwerp op de agenda van de raadsvergadering  –>

Deel dit op Social Media

Meer nieuws uit Sint Pancras

Lid worden

Voor een klein bedrag van 8 euro per jaar bent u al lid van Dorpsraad Sint Pancras. Met uw hulp kunnen wij een nog belangrijker klankbord worden voor alle inwoners van ons prachtige dorp.