Nieuws

Klankbordgroep Sint Pancras opgericht uit onvrede houding Dorpsraad

Bron NHD: door Roel van Leeuwen –>

Behalve een Dorpsraad Sint Pancras is er sinds kort ook een Klankbordgroep Sint Pancras. ’Als je niet meer luistert naar andere meningen in het dorp, dan is dit het gevolg’

Oprichter William van Diepen van Klankbordgroep Sint Pancras.

Naast de Dorpsraad Sint Pancras is het dorp sinds kort ook de Klankbordgroep Sint Pancras rijker. Oprichter William van Diepen wil een luisterend oor zijn voor alle inwoners van Sint Pancras.

,,We willen helpen van het nieuwe kernenbeleid van de gemeente Dijk en Waard een succes te maken’’, zegt Van Diepen, die samen met Gerbrant en Henk Corbee en Jan Boots de klankbordgroep vormt. Hij doelt op het beleid dat de fusiepartners Langedijk en Heerhugowaard zijn gestart om het contact met de inwoners in de verschillende kernen te verbeteren.

Hij steekt niet onder stoelen of banken dat de klankbordgroep ook is opgericht uit onvrede over de Dorpsraad Sint Pancras. ,,De dorpsraad heeft maar een doel voor ogen: het dorp moet opgaan in de gemeente Alkmaar.’’

Laatste groen
Volgens Van Diepen wordt daarbij geen rekening gehouden met de belangen van Sint Pancras, zoals het behoud van voorzieningen en het laatste groen in en rond het dorp. ,,Alles moet wijken voor Alkmaar. Voor andere meningen is geen plaats. ’’

Onlangs bleek dat de klankbordgroep van de Tweede Kamer toestemming had gekregen om in te spreken bij een hoorzitting over de fusie. Deze hoorzitting ging uiteindelijk niet door. Erik Kroese, voorzitter van de dorpsraad gaf aan het vreemd te vinden dat de klankbordgroep mocht inspreken. Hij vroeg zich af wie deze personen dan zouden vertegenwoordigen. ,,Niemand die wij kennen, kent die klankbordgroep.’’

Gratis
Van Diepen: ,,Dat de dorpsraad niet blij met ons is, begrijpen we wel. Maar als je niet meer luistert naar andere meningen in het dorp, dan is dit het gevolg. Zij zijn toch neutraal? En burgerparticipatie betekent niet verplicht lid worden van een dorpsraad om mee te kunnen praten. Burgerparticipatie moet gratis zijn.’’

De klankbordgroep plaatst ook kanttekeningen bij de petitie van de dorpsraad en de uitkomst dat ruim zestig procent van de Pancrassers liever aansluiting wil bij Alkmaar. Volgens Van Diepen zou uit onderzoek blijken dat veel inwoners wel de petitie hebben ondertekend, maar dat het ze eigenlijk niet uitmaakt of het Dijk en Waard of Alkmaar wordt.

Alle geluiden
,,We richten ons niet alleen op de besluitvorming over de fusie. We staan open voor alle geluiden uit het dorp’’, zegt Van Diepen. Indien het kernenbeleid echt een succes wordt, dan maakt het de Dorpsraad Sint Pancras en Klankbordgroep Sint Pancras eigenlijk overbodig, vindt hij. ,,Maar bij bepaalde zaken eerst klankborden met een vertegenwoordiging in Sint Pancras kan wel handig kan zijn, denken wij. Laat de gemeente dan maar bepalen met wie zij dat gaan doen.’’

Dorpsraad
Voorzitter Erik Kroese van de dorpsraad geeft in zijn inspraakreactie richting de Tweede Kamer (op schrift en via een filmpje) aan dat het niet waar is dat inwoners onder druk zijn gezet om een handtekening onder de petitie te zetten. ’Een paar vrijwilligers vertelden het verhaal zó enthousiast dat ze soms minder goed luisterden. Wij hebben toen alle vrijwilligers nadrukkelijk gevraagd beter te luisteren, en, als duidelijk was dat de aangesprokene de petitie niet steunde, dat te respecteren’.

Volgens Kroese heeft ook geen enkele ondertekenaar later gevraagd de ondersteuning in te trekken. Hij geeft aan graag de petitie persoonlijk te willen overhandigen aan de commissievoorzitter.

Aanvulling redactie Dorpsraad: behalve de petitie is er ook een enquête gehouden door de gemeente Langedijk onder de inwoners van Sint Pancras. U kunt de uitslag van dit onderzoek lezen of het rapport downloaden via de website van de gemeente Langedijk –>

Lees meer hierover ook in het NHD –>

NB: de Dorpsraad Sint Pancras is voorstander van het kernenbeleid zoals de gemeente Langedijk dit nu voorstaat en we hebben als Dorpsraad hierin ook al geparticipeerd. (IKC aan de Sperwer  en VERKEER in Sint Pancras). De Dorpsraad is ook van mening dat het Kernenbeleid nog in de kinderschoenen staat en dat het nog geruime tijd zal duren voordat hierin een duidelijke structuur is uitgestippeld. We zullen in de praktijk hiervan nog moeten leren, maar de Dorpsraad wil hieraan op een positieve manier een bijdrage aan leveren. Voor alle duidelijkheid naar de kritische lezer geven wij wel aan dat we nog steeds 100% achter de gehouden petitie staan. De 2e kamer mag hierover beslissen. De behandeling van de fusie HHW-Langedijk zal naar verwachting eind januari 2021 worden behandeld. We houden u hiervan natuurlijk op de hoogte.

Deel dit op Social Media

Meer nieuws uit Sint Pancras

Lid worden

Voor een klein bedrag van 8 euro per jaar bent u al lid van Dorpsraad Sint Pancras. Met uw hulp kunnen wij een nog belangrijker klankbord worden voor alle inwoners van ons prachtige dorp.