Team Dorpsraad

De akte en het huishoudelijk reglement zijn op verzoek te verkrijgen via de secretaris.

Bestuur van de Vereniging Dorpsraad Sint Pancras:

Voorzitter:  Ron Spaans – tel: 06 4897 6969
Secretaris: Jan Tybout – tel: 06 1114 0206
Penningmeester: Vacature
Directe adviseur voor het bestuur:  Wout van de Ridder, Janine van Grevenstein – van der Vorst en Sebastiaan Mink

Afspraken met het bestuur zijn op verzoek te maken en zullen in het algemeen plaatsvinden op locatie Dorpshuis De Geist. Tevens zal het bestuur van de Dorpsraad iedere laatste woensdag van de maand aanwezig zijn in De Geist vanaf 19:30 uur, uitgezonderd de maanden juli en december.

Lid worden

Voor een klein bedrag van 8 euro per jaar bent u al lid van Dorpsraad Sint Pancras. Met uw hulp kunnen wij een nog belangrijker klankbord worden voor alle inwoners van ons prachtige dorp.