skip to Main Content

HELP – nieuwe bestuursleden gezocht.

Het bestuur van de dorpsraad Sint Pancras zoekt nieuwe bestuursleden. Het huidige bestuur gaat aftreden, ook als er geen opvolging is. Dit zou kunnen betekenen dat de vereniging Dorpsraad Sint Pancras ophoudt te bestaan. (dit wordt natuurlijk eerst voorgelegd aan een nog te houden ledenvergadering) Daarom doet het bestuur deze oproep. Middels een advertentie in het Langedijker Nieuwsblad van deze week (4-11 juli) is deze oproep ook bekendgemaakt. Wij hopen op respons vanuit ons mooie dorp.

Advertentie in het Langedijker Nieuwsblad –>