Nieuws

Dorpsraad tot Tweede Kamer: ’Voeg Sint Pancras na fusie Dijk en Waard bij Alkmaar’

De Dorpsraad Sint Pancras mag inspreken tijdens de hoorzitting van de 2e kamer op 16 december 2021. Een afvaardiging zal die dag afreizen naar Den Haag om de commissie toe te spreken en de petitie, waar ruim 60% van de stemgerechtigde inwoners van Sint Pancras aangaf naar Alkmaar te willen, aan te bieden.

De Alkmaarse Kaas met daarin de handtekeningen van de petitie. Foto = schermadruk  nieuwsitem NH Nieuws.

Ook zullen de gemeente Alkmaar, de gemeente Langedijk, de gemeente HHW en de “klankbordgroep Sint Pancras” inspreken, waarbij aangetekend dat het de Dorpsraad niet bekend is wie deze laatste groep vertegenwoordigd.

Zie hieronder de berichtgeving in het NHD door Arie Bergwerff –>

De Dorpsraad Sint Pancras pleit ervoor om, na de fusie tussen Heerhugowaard en Langedijk, zodra het technisch mogelijk is Sint Pancras door een grenscorrectie bij Alkmaar te voegen. De raad schrijft dit in een brief aan de Kamercommissie voor binnenlandse zaken in Den Haag, die zich op woensdag 16 december uitspreekt over deze fusie.

Vrijwel alle hobbels op weg naar een fusie tussen Heerhugowaard en Langedijk lijken genomen: de ministerraad is akkoord en de Raad van State heeft ’geen opmerkingen’. De Dorpsraad is echter niet van zins het hoofd in de schoot te leggen. In een brief van 6 december aan de Kamercommissie vraagt voorzitter Erik Kroese ruimte om op 16 december het standpunt toe te lichten.

In de brief wijst de raad op de door de Pancrassers ’massaal gesteunde petitie’. ’Ook heeft de gemeente Alkmaar al aangegeven hier graag aan mee te werken’, schrijft Kroese. De Dorpsraad, ooit in 2000 opgericht uit onvrede over de beroerde wijze van burgerparticipatie die Langedijk praktiseert, wil bij die gelegenheid ook de vergaarde handtekeningen van de petitie overhandigen. De Dorpsraad zegt te spreken namens zeker 1750 van de 6205 inwoners.

Enquête

Kroese gaat in zijn schrijven uitvoerig in op de weg, zoals die in de afgelopen jaren afgelegd is. Hij noemt het feit dat de voormalige commissaris van de Koning in Noord-Holland, Johan Remkes, in 2016 al eens opperde om apart te kijken naar de toekomst van Sint Pancras. Dit na een enquête in 2015, waarbij 48 procent van de toenmalige inwoners aangaf liever bij Alkmaar te willen horen. ’In het fusietraject heeft de gemeente Langedijk op geen enkele manier rekening gehouden met de bij haar bekende wens van de Pancrasser meerderheid. De visie van de Dorpsraad begin 2018 werd door de raad naast zich neergelegd.’

Erik Kroese, voorzitter Dorpsraad

Gemor

Toen begin 2019 bleek dat de gemeenteraad koos voor de fusie met Heerhugowaard zette de Dorpsraad direct een online petitie op. De voorzitter schrijft over het stevige gemor tijdens de twee bijeenkomsten over de fusie met het college van Langedijk in het dorp.

In een vervolgens inderhaast door de gemeente opgezet draagvlakonderzoek ontbreken volgens de Pancrassers enkele essentiële vragen, zoals de vraag of de inwoners bij Alkmaar willen horen of niet. ’Dit onderzoek maakt duidelijk dat slechts 15 procent van de respondenten voorstander is van de fusie met Heerhugowaard’.

’Het voortdurende gemeentelijke geschutter en negeren van het redelijke verzoek om toevoeging van enkele ja/nee-vragen is de aanleiding voor de Dorpsraad om bij elk huis in de opstandige dorpskern aan te bellen met een petitie om Sint Pancras met Alkmaar samen te voegen’. In de brief wordt gerept van ’deugdelijk arbeidsintensief ouderwets handwerk’ dat duidelijk maakt dat meer dan 60 procent van alle stemgerechtigde inwoners aansluiting bij Alkmaar wenst.

Kleinerend

Op de vervolgens ingediende zienswijze van de Dorpsraad werd door de gemeente ’tekortschietend en neerbuigend’ gereageerd. ’Inadequate burgerparticipatie, ontbreken van goede communicatie en volstrekt negeren van de wens van de meerderheid van de inwoners wordt afgedaan als ’achterstallig onderhoud uit het verleden’.’

In de brief benadrukt de Dorpsraad dat het financiële argument van Langedijk om het dorp erbij te houden teniet is gedaan. ’De gemeente noemt als belangrijkste argument Sint Pancras niet af te scheiden het aantal inwoners dat noodzakelijk is om een fusiegemeente te worden van ten minste 80.000 inwoners. Inmiddels blijkt Sint Pancras gekrompen naar 6205 inwoners, terwijl de rest van de beoogde fusiegemeente groeiende is. Het actuele inwonertal van Dijk en Waard is nu 85.749. Een groei die nog flink zal doorzetten door alle lopende nieuwbouwprojecten buiten Sint Pancras. Dijk en Waard zal bij haar start naar verwachting zonder Sint Pancras al een omvang van meer dan 80.000 inwoners hebben.’

Alle reden voor een grenscorrectie en aansluiting bij Alkmaar, zo besluit de Dorpsraad.

Lees ook:  Heerhugowaard en Langedijk zwijgen over standpunt Alkmaar, dat nog steeds Koedijk en Sint Pancras wil inlijven –>

U kunt ook de website van de tweede kamer bezoeken voor de agenda van de commissievergadering. Voor uw gemak de link hieronder

Hoorzitting 2e kamer gemeentelijke herindeling 16 december 2020 –>

 

Deel dit op Social Media

Meer nieuws uit Sint Pancras

Lid worden

Voor een klein bedrag van 8 euro per jaar bent u al lid van Dorpsraad Sint Pancras. Met uw hulp kunnen wij een nog belangrijker klankbord worden voor alle inwoners van ons prachtige dorp.