Nieuws

Dorpsraad teleurgesteld over uitkomsten verkeersrapport Sweco

In het Verkeersplan Sint Pancras zijn onvoldoende suggesties van bewoners terug te vinden. Dat stelt de Dorpsraad. Doelstellingen die met de bewoners zijn overeengekomen zijn wel helder verwoord in het rapport.

Bron NHD: door Arie Booy –>

Deze week presenteerde bureau Sweco de definitieve versie van het Verkeersplan. Volgende week dinsdag stelt het college van Langedijk het rapport vast. Volgens Langedijk is het rapport resultaat van een intensief traject met inwoners, de Dorpsraad en de Fietsersbond.

Maar dat betekent nog niet dat de Dorpsraad zo maar akkoord gaat met het Verkeersplan. ,,De aanbevelingen voor oplossingen zijn volgens de Dorpsraad lang niet conform de aangedragen suggesties van bewoners”, zegt voorzitter Erik Kroese. ,,Zo worden er geen nieuwe fietsstraten op de Bovenweg en Benedenweg gerealiseerd hoewel dit vele malen door bewoners als urgentie werd genoemd. Omdat na verkeersmeting is vastgesteld dat er 80% bestemmingsverkeer is, komen er geen ontsluitingen buiten het dorp.”

Twuyverweg

Volgens de Dorpsraad is dat een verkeerde keuze. Kroese: ,,Er worden naar onze mening onvoldoende snelheidsremmende maatregelen op de Twuyverweg ingepast. Een doorsteek van Benedenweg naar Bovenweg voor langzaam verkeer – op eventueel vrij te komen grond van het Baken – is geen dringende wens van de bewoners, maar een suggestie van Sweco om de nog in te richten fietsstraat Gedempte Veert te bereiken.”Die Gedempte Veert als oplossing voor het doorgaande fietsverkeer is uit het eindplan geschrapt. De Dorpsraad gaf aan dat de doorsteek moest worden geschrapt omdat het een hypothetische optie was. Het Baken heeft immers nog geen uitzicht op verplaatsing.

BouwplannenDe voorzitter van de Dorpsraad: ,,Dit rapport is niet gebaseerd op een groot en allesomvattend plan voor Sint Pancras, want er komen nog vele projecten aan waar geen rekening mee is gehouden. Bijvoorbeeld de plannen in de visie Geestmerambacht met ontwikkeling van de Groene Loper, het Vrone-terrein, de diverse bouwplannen bij de Sperwer en Kastanjelaan en de bouw van diverse appartementen aan de Bovenweg”, besluit Erik Kroese die het betreurt dat het rapport niet meer wordt gewijzigd.

Deel dit op Social Media

Meer nieuws uit Sint Pancras

Lid worden

Voor een klein bedrag van 8 euro per jaar bent u al lid van Dorpsraad Sint Pancras. Met uw hulp kunnen wij een nog belangrijker klankbord worden voor alle inwoners van ons prachtige dorp.