Nieuws

College Langedijk reageert op aantijgingen van wetteloosheid bij bouwplan voor centrum Sint Pancras

Het verwijt dat de gemeente Langedijk wetteloos handelt in een bouwprocedure voor Sint Pancras, heeft geleid tot een boze reactie van het college. In een uitgebreid memo schetst wethouder Ad Jongenelen de gang van zaken. VVD-raadslid Ben Hoejenbos, die de kat de bel aan bond, gaat nu met de wethouder om tafel.

Bron: NHDdoor Arie Booy

Liberaal Hoejenbos uitte deze week zijn ongenoegen over de trage gang van zaken rond te bouwen appartementen aan de Bovenweg 73-77. Volgens het raadslid worden wettelijke kaders en termijnen overschreden. Bouwwethouder Jongenelen ontkent dit ten stelligste. In een feitenrelaas legt hij uit hoe het zit met dit Centrumplan.

In de lokale politiek leidde de actie van Ben Hoejenbos en de vliegensvlugge reactie van het college bij sommigen tot gefronste wenkbrauwen. Een waarnemer zegt: ,,De VVD is al langer op het oorlogspad richting Ad Jongenelen. Maar hier slaat de partij toch echt de plank mis. Het is niet eerlijk om het college te beschuldigen van wetteloosheid als dat niet het geval is.”

Het door de wethouder opgestelde feitenrelaas spitst zich toe op reacties (zienswijzen) op de omgevingsvergunning: ‘Zonder op de specifieke inhoud van de verschillende zienswijzen in te gaan, kan gesteld worden dat ze door de bank genomen uitvoerig en gedetailleerd zijn. Er geldt geen wettelijke termijn waarbinnen op deze zienswijzen moet worden gereageerd.’

Verlenging

Vermeende overschrijdingen gelden alleen voor ingediende bezwaren tegen een reeds genomen besluit. ’Dat is in deze situatie niet aan de orde’, schrijft Jongenelen. Partijen zijn vervolgens geïnformeerd over verlenging van de afdoeningstermijn tot 31 maart 2021. Dit in verband met de complexiteit en de gewenste zorgvuldigheid bij het opstellen van de reacties.

Suggesties dat de gang van zaken ’wetteloos’ is en dat ’het helemaal mis gaat’ zijn volgens het college ’apert onjuist’. Er wordt juist voldaan aan de geldende wet- en regelgeving. Raadslid Hoejenbos wil nog meer duidelijkheid: ,,Ik heb als Pancrasser raadslid aandacht gevraagd voor de lange doorlooptijd van het Centrumplan. Ik word er regelmatig op aangesproken waarom de uitvoering van dit plan zo lang duurt. Het krantenbericht heeft tot een reactie van het college geleid waaruit blijkt dat het dezelfde prioriteiten heeft. Inhoudelijk geeft het memo ons nog niet voldoende duidelijkheid over de gevolgde procedure. Daarom is op korte termijn een gesprek met de wethouder gepland.”

Lees ook: De vrede is getekend. Raadslid Hoejenbos trekt verwijt wetteloosheid bij bouwproject Sint Pancras in ’na meerdere gesprekken met de wethouder en de ambtelijke organisatie’

Deel dit op Social Media

Meer nieuws uit Sint Pancras

Lid worden

Voor een klein bedrag van 8 euro per jaar bent u al lid van Dorpsraad Sint Pancras. Met uw hulp kunnen wij een nog belangrijker klankbord worden voor alle inwoners van ons prachtige dorp.