Algemene Ledenvergadering Dorpsraad Sint Pancras

Woensdag 31 mei 2023 om 19.30 uur Woensdag 31 mei 2023, aanvang 19.30 uur, houdt de Dorpsraad haar Algemene Ledenvergadering in De Geist. Een ieder is welkom. Echter is het alleen aan de leden om te spreken tijdens de vergadering. Overige toehoorders mogen zich tijdens de rondvraag uitspreken. De agenda, de notulen van de vorige […]

Inloopavond woensdag 19 februari vanaf 19:30 uur

Aanstaande woensdagavond vanaf 19.30 uur is een ieder welkom op onze inloopavond in de gemeenschappelijke ruimte van De Geist. De bedoeling is om in een ontspannen sfeer met elkaar te praten over zaken die u als bewoners van Sint Pancras bezig houden. Dat kan zijn over verkeer, vandalisme, veiligheid, de gemeente, of wat dan ook. […]

Inloopavond woensdag 25 januari vanaf 19.30 uur

Aanstaande woensdagavond vanaf 19.30 uur is een ieder welkom op onze inloopavond in de gemeenschappelijke ruimte van De Geist. Een ieder is welkom om aan te schuiven bij ons aan de tafel. We willen laagdrempelig zijn en iedereen de kans geven om zijn of haar verhaal te doen. Er staat altijd een kopje koffie of […]

Kerstwensen

Wij wensen u fijne kerstdagen en een gezellige jaarwisseling toe. 30 november 2022 was er een  ALV en een presentatie  van de energiecoach Felix van Winkel over energiebesparende maatregelen. Een goed bezochte avond met zo’n 30 mensen. Met een visuele presentatie werden de diverse mogelijkheden mondeling toegelicht, die men zou kunnen toepassen om uw woning […]

Nieuwsbrief 1 November 2022: Nieuwe website en nieuw emailadres

Dorpsraad Sint Pancras De Dorpsraad heeft een nieuwe webpagina met prachtige drone-beelden. Er is een overzicht van de nieuwsbrieven en andere informatie over ons werk. Onze sponsors zijn nu duidelijk in beeld met hun bedrijfslogos. Wilt u een bericht sturen, ga dan naar de contactpagina. Veel kijk en leesplezier…….. Het nieuwe emailadres is: [email protected] ALV 2022 […]

Westrand

Aan de Westrand (langs de Gedempte Veert) kunnen woningen gebouwd worden op de 98 verschillende percelen. De Gemeente heeft het bestemmingsplan gewijzigd en er zijn verschillende zienswijzen ingediend. Er zijn nogal wat bezwaren tegen de ligging van de verschillende bouwvlakken op de percelen. Dit in verband met zonlicht en privacy. De verwachting is dat er […]

IKC

Het IKC terrein met de scholen langs de Sperwer gaat op de schop. Er is een aannemer gevonden die deze klus wil opknappen. De Johannes Paulus school wordt afgebroken en er komen noodlokalen achter de Phoenix school. Na de bouwvak dit jaar zullen de werkzaamheden starten en het nieuwe schoolgebouw dient eind 2023 gereed te […]

Vrone

Het Vrone terrein wordt herzien, er komen kunstgrasvelden en nieuwe woningen, zowel aan de Boeterslaan als op de hoek van de Vinkelaan en de Destreelaan. Met uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen. Er zijn inloopsessies geweest met omwonenden en de Gemeente over de verder invulling van het Vrone terrein. De start van de renovatie van de […]

Afscheid oud bestuur DR, rondgang dorp met wethouders, inloopavond

Inloopavond Dorpsraad Sint Pancras a.s. woensdag 28 september 19.30u Aanstaande woensdagavond vanaf 19.30 uur is een ieder welkom op onze openbare inloopavond in de gemeenschappelijke ruimte van De Geist. De bedoeling is om in een ontspannen sfeer met elkaar te praten over zaken die bewoners van Sint Pancras bezig houden. Dat kan zijn over verkeer, […]

Dorpsraad Sint Pancras nieuwsbrief augustus 2022

==>  31 augustus 2022  <== Aanstaande woensdagavond vanaf 19.30 uur is een ieder welkom op onze openbare inloopavond in de gemeenschappelijke ruimte van De Geist. De bedoeling is om in een ontspannen sfeer met elkaar te praten over zaken die bewoners van Sint Pancras bezig houden. Dat kan zijn over verkeer, vandalisme, veiligheid, het nieuwe […]