Nieuws

Bewoners Sperwer ongerust over toekomstplannen IKC

Een aantal bewoners van de Sperwer zijn op 20 februari jongstleden bijeengekomen om de nieuwste plannen van het college van B&W Langedijk voor het bouwen van een nieuw IKC (integraal Kind Centrum) te bespreken.  Hierbij was ook een afvaardiging van het bestuur van de Dorpsraad uigenodigd. Veel omwonenden van het scholencomplex aan de Sperwer zijn zeer ongerust over de nieuwe plannen voor dit terrein.
Enkele conclusies van de aanwezigen zijn: Wij mochten participeren en plannen maken, dat heeft ons allemaal een zaterdag en 3 avonden gekost, maar de plannen die uiteindelijk op 17 oktober 2019 aan ons getoond werden, lijken niets meer op ons eerste plan. Wij als buurt zijn teleurgesteld in de omgang met de gemeente.
De gemeente is niet betrouwbaar gebleken. Al die avonden waren dus duidelijk alleen voor de vorm.
Zoals het plan er nu uitziet, nl. geen 9 senioren/starters woningen, maar 17 grote eengezinswoningen, brengt ons inziens de volgende grote problemen met zich mee:
      * heel gevaarlijke verkeerssituaties en veel Co2 uitstoot.
      * onvoldoende parkeerplaatsen.
      * er blijft praktisch geen openbaar groen over.
      * nauwelijks buiten speelruimte voor de kinderen van de scholen, de kinderopvang en de
        kinderen van de  omwonenden.
      * het woongenot van deze buurt gaat enorm achteruit door de verdichting van de bebouwing.
      * de kinderen van 3 lokaties moeten straks samen op een derde van de bestaande ruimtes  de
         hele dag werken en buiten spelen.
     * hoe denkt men de problemen met de waterhuishouding op te lossen als zoveel groen
        verdwijnt?
     * hoeveel last hebben de omwonende van de Co2 uitstoot tijdens de jaren van afbraak en
        nieuwbouw?
Bovengenoemde punten zijn doorgestuurd aan alle fracties van de politieke partijen in de gemeente Langedijk. Ook de Dorpsraad heeft een brief gestuurd aan het college van B&W om aandacht te vragen voor de onrust die er leeft bij de bewoners van de Sperwer aangaande de bouw van het nieuwe IKC en de bouw van meer woningen op de ruimte die vrij komt bij de sloop van de Paus Johannes school.

Deel dit op Social Media

Meer nieuws uit Sint Pancras

Lid worden

Voor een klein bedrag van 8 euro per jaar bent u al lid van Dorpsraad Sint Pancras. Met uw hulp kunnen wij een nog belangrijker klankbord worden voor alle inwoners van ons prachtige dorp.