Inloopavond woensdag 19 februari vanaf 19:30 uur

Aanstaande woensdagavond vanaf 19.30 uur is een ieder welkom op onze inloopavond in de gemeenschappelijke ruimte van De Geist. De bedoeling is om in een ontspannen sfeer met elkaar te praten over zaken die u als bewoners van Sint Pancras bezig houden. Dat kan zijn over verkeer, vandalisme, veiligheid, de gemeente, of wat dan ook. […]

Inloopavond woensdag 25 januari vanaf 19.30 uur

Aanstaande woensdagavond vanaf 19.30 uur is een ieder welkom op onze inloopavond in de gemeenschappelijke ruimte van De Geist. Een ieder is welkom om aan te schuiven bij ons aan de tafel. We willen laagdrempelig zijn en iedereen de kans geven om zijn of haar verhaal te doen. Er staat altijd een kopje koffie of […]

Kerstwensen

Wij wensen u fijne kerstdagen en een gezellige jaarwisseling toe. 30 november 2022 was er een  ALV en een presentatie  van de energiecoach Felix van Winkel over energiebesparende maatregelen. Een goed bezochte avond met zo’n 30 mensen. Met een visuele presentatie werden de diverse mogelijkheden mondeling toegelicht, die men zou kunnen toepassen om uw woning […]

Fusie

De fusie met Alkmaar heeft een vervolg. Doordat er een motie aangenomen is in de 2e kamer, zal de Gemeente uitvoering moeten geven aan een nieuw onderzoek. Vanaf oktober 2023 zal de Gemeente een onderzoekbureau in de arm nemen om een evaluatie op te starten. In de periode januari – oktober 2024 zal de evaluatie […]

Verenigingen

De Dorpsraad heeft ook een initiatief genomen om met de Gemeente en de organisatie Wonen plus Welzijn meer binding te krijgen tussen de verenigingen in Sint Pancras. De verenigingen hebben steeds meer problemen met het verkrijgen van bestuursleden. De mensen hebben minder tijd, of nemen minder tijd, de coronaperiode heeft ook niet geholpen, evenals de […]

Visie Dorpsplan

Al de genoemde plannen en maatregelen zijn in het verleden ad-hoc genomen, de bouwplannen zijn los staand en er is niet nagedacht over een binding in het Dorp. Dit heeft ook duidelijk consequenties voor de infrastructuur zoals de verkeersproblematiek. Een Dorpsvisie ontbreekt, de gemeente Langedijk was hierin de laatste 10 jaar ook niet geïnteresseerd. Rond […]

Verkeer

Over de verkeersproblematiek in Sint Pancras is veel gepraat en weinig concreets gedaan. Dit blijft een problematisch punt, het gaat niet alleen om te hard rijden, het dorp is een 30km zone, maar ook om fietsers en voetgangers. En er komt een groot tekort aan parkeerplaatsen, ook door de nieuwe woningbouw. Dit blijft voor de […]

Overvecht

Het kassencomplex Overvecht aan de Kruissloot. Hier zal gebouwd gaan worden, gedacht wordt aan 50 appartementen/woningen. De grond is aangekocht door de Gemeenten met cofinanciering van twee aannemers. De status van dit moment is onbekend.

Madderom

Van de voortgang van de bouw op het voormalige Madderom terrein aan de Gedempte Veert gaat gestaag, er is een plan voor de appartementen, 11 stuks in 2 lagen en er zijn nog twee bouwkavels.  Het aanbestedingstraject is in gang gezet, het is wachten op een aannemer.

Westrand

Aan de Westrand (langs de Gedempte Veert) kunnen woningen gebouwd worden op de 98 verschillende percelen. De Gemeente heeft het bestemmingsplan gewijzigd en er zijn verschillende zienswijzen ingediend. Er zijn nogal wat bezwaren tegen de ligging van de verschillende bouwvlakken op de percelen. Dit in verband met zonlicht en privacy. De verwachting is dat er […]