skip to Main Content

Algemene Ledenvergadering 25 november 2019 – nieuwe locatie !

De Dorpsraad houdt op 25 november NIET in de Geist, zoals eerder aangekondigd, maar in kerkelijk centrum de REGENBOOG, Bovenweg 91 een algemene ledenvergadering. De aanvang is 20.00 uur.  U bent van harte uitgenodigd. De belangrijkste punten op de agenda zijn de voorgenomen fusie tussen Alkmaar en Heerhugowaard en stand van zaken mbt de petitie Sint Pancras en de verkiezing van bestuursleden. De vergadering is openbaar. Alleen leden hebben stemrecht.