Nieuws

Algemene Ledenvergadering Dorpsraad Sint Pancras

Woensdag 31 mei 2023 om 19.30 uur

Woensdag 31 mei 2023, aanvang 19.30 uur, houdt de Dorpsraad haar Algemene Ledenvergadering in De Geist.
Een ieder is welkom. Echter is het alleen aan de leden om te spreken tijdens de vergadering.
Overige toehoorders mogen zich tijdens de rondvraag uitspreken.

De agenda, de notulen van de vorige ALV, de resultatenberekening 2022 en het secretarieel verslag zijn vanaf dinsdag 16 mei terug te vinden op onze website onder de kop Informatie. (zie websiteknop hieronder)

Tot woensdagavond 31 mei 2023  in De Geist.

 

Betaling ledencontributie

Binnenkort geven we de bank weer opdracht om de incasso’s te verwerken van uw lidmaatschap. De lidmaatschapsgelden zijn als voorgaande jaren hetzelfde gebleven. Namelijk 8 euro.

Indien u het bedrag eigenhandig overboekt verzoeken wij u dIt per omgaande te doen door het bedrag van 8 euro per gezin over te maken op IBAN: NL 49 RABO 0364 0126 25 tnv Vereniging Dorpsraad Sint Pancras ovv Contributie 2023.

 

 

Mailadres van de Dorpsraad: [email protected]

Waar zijn wij te vinden

Heeft u een Facebookaccount dan kunt u ons daar vinden en volgen onder Dorpsraad Sint Pancras. Regelmatig plaatsen we berichten waarvan we denken dat die interessant kunnen zijn.

Heeft u informatie waarvan u denkt dat de Dorpsraad daarvan op de hoogte moet zijn, meldt het ons. Dat kan door een mail te sturen naar [email protected]

Hieronder staat de knop naar onze website en een rechtstreekse knop naar ons Facebookaccount.

Deel dit op Social Media

Meer nieuws uit Sint Pancras

Lid worden

Voor een klein bedrag van 8 euro per jaar bent u al lid van Dorpsraad Sint Pancras. Met uw hulp kunnen wij een nog belangrijker klankbord worden voor alle inwoners van ons prachtige dorp.