Algemene Ledenvergadering Dorpsraad Sint Pancras

Woensdag 31 mei 2023 om 19.30 uur Woensdag 31 mei 2023, aanvang 19.30 uur, houdt de Dorpsraad haar Algemene Ledenvergadering in De Geist. Een ieder is welkom. Echter is het alleen aan de leden om te spreken tijdens de vergadering. Overige toehoorders mogen zich tijdens de rondvraag uitspreken. De agenda, de notulen van de vorige […]