Fusie

De fusie met Alkmaar heeft een vervolg. Doordat er een motie aangenomen is in de 2e kamer, zal de Gemeente uitvoering moeten geven aan een nieuw onderzoek. Vanaf oktober 2023 zal de Gemeente een onderzoekbureau in de arm nemen om een evaluatie op te starten. In de periode januari – oktober 2024 zal de evaluatie […]

Verenigingen

De Dorpsraad heeft ook een initiatief genomen om met de Gemeente en de organisatie Wonen plus Welzijn meer binding te krijgen tussen de verenigingen in Sint Pancras. De verenigingen hebben steeds meer problemen met het verkrijgen van bestuursleden. De mensen hebben minder tijd, of nemen minder tijd, de coronaperiode heeft ook niet geholpen, evenals de […]

Visie Dorpsplan

Al de genoemde plannen en maatregelen zijn in het verleden ad-hoc genomen, de bouwplannen zijn los staand en er is niet nagedacht over een binding in het Dorp. Dit heeft ook duidelijk consequenties voor de infrastructuur zoals de verkeersproblematiek. Een Dorpsvisie ontbreekt, de gemeente Langedijk was hierin de laatste 10 jaar ook niet geïnteresseerd. Rond […]

Verkeer

Over de verkeersproblematiek in Sint Pancras is veel gepraat en weinig concreets gedaan. Dit blijft een problematisch punt, het gaat niet alleen om te hard rijden, het dorp is een 30km zone, maar ook om fietsers en voetgangers. En er komt een groot tekort aan parkeerplaatsen, ook door de nieuwe woningbouw. Dit blijft voor de […]

Overvecht

Het kassencomplex Overvecht aan de Kruissloot. Hier zal gebouwd gaan worden, gedacht wordt aan 50 appartementen/woningen. De grond is aangekocht door de Gemeenten met cofinanciering van twee aannemers. De status van dit moment is onbekend.

Madderom

Van de voortgang van de bouw op het voormalige Madderom terrein aan de Gedempte Veert gaat gestaag, er is een plan voor de appartementen, 11 stuks in 2 lagen en er zijn nog twee bouwkavels.  Het aanbestedingstraject is in gang gezet, het is wachten op een aannemer.

Westrand

Aan de Westrand (langs de Gedempte Veert) kunnen woningen gebouwd worden op de 98 verschillende percelen. De Gemeente heeft het bestemmingsplan gewijzigd en er zijn verschillende zienswijzen ingediend. Er zijn nogal wat bezwaren tegen de ligging van de verschillende bouwvlakken op de percelen. Dit in verband met zonlicht en privacy. De verwachting is dat er […]

IKC

Het IKC terrein met de scholen langs de Sperwer gaat op de schop. Er is een aannemer gevonden die deze klus wil opknappen. De Johannes Paulus school wordt afgebroken en er komen noodlokalen achter de Phoenix school. Na de bouwvak dit jaar zullen de werkzaamheden starten en het nieuwe schoolgebouw dient eind 2023 gereed te […]

Centrumplan

Centrumplan, tegenover de DEKA zullen appartementen gebouwd worden. Voor 22 appartementen en parkeerruimte voor 39 parkeerplaatsen, er lopen twee bezwaren (zienwijzen) tegen de omgevingsvergunning die op 30.03.2021 verleend is. Er is bezwaar aangetekend en het ligt bij de rechter. De bouwvergunning is verleend op 29 juni 2018, er hoeft niet gasloos gebouwd te worden. Het […]

Vrone

Het Vrone terrein wordt herzien, er komen kunstgrasvelden en nieuwe woningen, zowel aan de Boeterslaan als op de hoek van de Vinkelaan en de Destreelaan. Met uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen. Er zijn inloopsessies geweest met omwonenden en de Gemeente over de verder invulling van het Vrone terrein. De start van de renovatie van de […]