Provincie is positief over fusie Dijk en Waard, maar ’Herindeling nog geen gelopen koers’, zegt de dorpsraad Sint Pancras

Bron van dit artikel: Noordhollands Dagblad – Arie Bergwerff Uit de concept-zienswijze van Gedeputeerde Staten blijkt dat er vertrouwen is in Dijk en Waard, de fusiegemeente die per 1 januari 2022 moet gaan ontstaan. Het dagelijks bestuur van de provincie vindt dat de beide gemeentebesturen een intensief, zorgvuldig en transparant proces hebben doorlopen met verenigingen, […]