redactie@sint-pancras.nl
Organisatie Dorpsraad
bestuur_dorpsraad

De Vereniging Dorpsraad Sint Pancras (Dorpsraad) heeft een groot ledenaantal, waarvan velen meewerken, meedenken over tal van zaken, die Sint Pancras aangaan. Meestal 1x per maand vindt een bestuursvergadering plaats. Deze bestuursvergaderingen zijn openbaar en leden zijn welkom om hun vragen toe te lichten. (graag even van tevoren aanmelden i.v.m. gebruikersruimte).

Leden kunnen schriftelijk, per e-mail of mondeling vragen en/of opmerkingen aan de vereniging stellen over zaken waar de Dorpsraad bemoeienis mee heeft of kan hebben.

De Dorpsraad zet zich in voor zaken die van belang zijn voor het dorp en/of de woonwijk. Zaken met privébelang zijn niet ontvankelijk. De Dorpsraad zal, zo ver het in haar vermogen ligt, helpen, adviseren en gevraagd en ongevraagd stappen ondernemen, die zij op dat moment nodig vindt. Verder heeft de Dorpsraad tal van adviseurs en medewerkers met ieder zijn/ haar eigen vakgebied.

Team Dorpsraad

Voorzitter: Rob Weijling – Magnolialaan 58

Secretaris:  Lonneke van der Elst – Wachtdeur 5

Penningmeester: Willem Balder – Roerdomp 4

Bestuursleden: 

Erik Kroese – Twuyverweg 33

Jeannette van Diepen – Acacialaan 3

Ted Pepping – Bovenweg 132

Ledenadministratie: Willem Balder

Website: Lonneke van der Elst

Maatschappelijke zaken: Lonneke van der Elst

Logistiek: Lonneke van der Elst

Accommodatie: Jeannette van Diepen

Verkeer: Erik Kroese, Ted Pepping

Redactie Nieuwskrant: Joop den Haan

Waterplan Langedijk: Joop den Haan